Personalet

Daginstitutions leder: Mai-Britt Tønder
Pædagogisk leder: Mette Venneberg

Vuggestue:

Gul stue
Susanne, Pædagog
Bitten, Pædagogmedhjælper
Sanna, Pædagogmedhjælper

Blå stue
Britta Knudsen, Souschef/pædagog
Lisbeth, Pædagog
Sarah,  Pædagogstuderende

Grøn stue
Anita, Pædagog
Ditte, Pædagog
Hanne S., pædagogmedhjælper

Rød stue
Anne, Pædagog
Christina, Pædagog
Louise, Pædagogmedhjælper
Hanne, Pædagogmedhjælper

Køkken
Jeannette, Kostfaglig eneansvarlig

Børnehave:
Maria, Pædagog
Birthe, Pædagog
Christine, Pædagog
Julie J., Pædagog
Julie T, Pæd. assistent
Mathias, Pædagogmedhjælper

 

 

Personalesamarbejde

Vi mener at et godt personalesamarbejde er grundlaget for, at huset fungerer optimalt og det ønsker vi alle at arbejde på.

Det er vigtigt, at alle ansatte føler sig velkomne og værdifulde og føler sig accepteret som den personlighed, de er, samt at de har indflydelse på arbejdets udførelse.

  • Vi arbejder ud fra fælles værdier, mål og handleplaner.
  • Vi er fleksible m.h.t. mødetider o.l.
  • Vi samarbejder stuerne imellem under sygdom, ferie o.l.
  • Vi laver fælles ture og arrangementer.
  • Vi tager pædagogiske emner op til diskussion på personalemøder.
  • Vi tager alle del i praktiske opgaver i huset, og har hver sit ansvarsområde.

God information er vigtigt for samarbejdet. Vi informerer dagligt hinanden mundtligt og gennem vores fælles kalender.

Holder personalemøde hver måned (undtagen juli og december).

Der arrangeres forskellige arrangementer af Platangården for personalet. Vi kan lide at være sammen udenfor arbejdstid.

Det er alles ansvar, at Platangården er en god arbejdsplads, fordi alle selv er med til at skabe gode arbejdsforhold, med indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse ud fra vores fælles mål og det er den enkeltes ansvar at arbejde aktivt for et godt samarbejde i husene.