Forældrebestyrelsen

Vi har som Selvejende Institution en tostrenget model.

Vi har en Hovedbestyrelse, som består af: En formand og næstformand udpeget af handelsrådet i Randers, formanden for forældrebestyrelsen, pædagogisk leder og dagtilbudsleder.

Forældrebestyrelsen består af 5-6 forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant, Pædagogisk leder og Dagtilbudsleder.

Hovedbestyrelsen afholder et årligt møde vedr. Budget.

Forældrebestyrelsen afholder ca. 4 - 5 møder om året.

Begge bestyrelser kan indkaldes efter behov!