Forældremøder

Der afholdes fælles forældremøde om efteråret, hvor der er valg til forældrebestyrelsen.

Der vil ofte være et tema med oplæg.

Fællesspisningsarrangementer.

Der indkaldes til møder efter behov.