Dagligdagen i vuggestuen

Vi vægter at give vores børn en forudsigelig og overskuelig hverdag, der er baseret på nærvær og fordybelse.

Kl. 06.30-07.15

Vi åbner hver morgen i Cafe`en, hvor vi spiser morgenmad.

Vi ønsker, at både børn og forældre får en god og tryg start på dagen.

Vi hjælper børn og forældre med at tage afsked med hinanden og giver tid og mulighed for en lille snak.

Kl. 07.30

Vi går på egne stuer.

Vi tager godt imod stuens øvrige børn. Vi giver børnene mulighed for at lege eller blot ”at være”.

Børnene har mulighed for socialt samvær med hinanden og de voksne.

Kl. 08.30

Vi får lidt at drikke og et stykke frugt eller lignende.

Vi samler børnene, hvor vi synger sange fra vores egne sangbøger, snakker om hvilke børn og voksne, der er kommet, snakker om dagens aktiviteter m.v.

Kl. 09.00-ca. 10.45

Derefter deles børnene i små grupper med hver deres voksen. Dette gør vi for at skabe nærvær og ro for børnene. Børnene får oplevelser og nye erfaringer, tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte barns alder, behov og interesser.

Nogle af de oplevelser vi giver børnene er bl.a.:

  • Vi vil gennem musik og bevægelse, styrke børnenes kropsbevidsthed, sprog og fællesskab.
  • Vi går små ture i nærmiljøet.
  • Vi tager med bussen til byen, Skovbakken, på biblioteket m.v.
  • Vi stimulerer og støtter børnenes sproglige udvikling. Dette gør vi bl.a. ved at læse bøger, rim og remser, ved at sætte ord på alt, hvad vi gør, dele børnene i små grupper, så der er tid til den enkelte.
  • Vi har kreative aktiviteter, hvor vi tegner, maler, klistrer m.v. (se værdier)

Kl. ca. 10.45-12.00

Vi vasker hænder før vi spiser og tørrer borde af. Spisningen skal være en god og hyggelig fælles oplevelse for børnene. Børnene lærer at spise en god, varieret og sund kost. Børnene lærer almindelig bordskik. Ved hvert bord sidder der en voksen. Børnene tager selv mad og drikke alt efter alder og kunnen.

Efter spisning går børnene på badeværelset, hvor de hjælpes med at blive vasket. Børnene skiftes og de gøres fortrolige med potte eller toilet, alt efter alder og motivation.

Børnene motiveres til selv at tage tøj af og på og lægge det i deres egne kurve på badeværelset.

Så er der tid til lidt hygge inden børnene puttes. Vi synger, læser bøger m.v.

Kl. 12.00-14.00

Der er nu god tid til nærvær med de yngste børn, der har sovet om formiddagen. Børnene har tid, ro og plads til at undersøge stuens legetøj og hygge med de voksne.
Børnene vågner gradvist, der hygges, de skiftes og får tøj på. Vi leger på stuen til de fleste børn er vågnet.

Kl. 14.00-16.00

Børnene får et let eftermiddagsmåltid.

Børnene leger på legepladsen eller på stuen.

Kl. 16.00-17.00

Dagen i vuggestuen er ved at være omme og de resterende børn og voksne samles.

HUSK: altid at sige farvel til en voksen, når I henter jeres barn, og husk at tjekke ud på Tabulex!