Samarbejde

Forældresamarbejde

Vi mener, at forældresamarbejdet er meget vigtigt, og hvorfor så det?

Forældrebestyrelsen

Vi er som Selvejende Institution en tostrenget model.

Forældremøder

Der afholdes fælles forældremøde om efteråret, hvor der er valg til forældrebestyrelsen.

Styrelsesvedtægt

Driftsoverenskomsten ml. Platangården og Randers Kommune kan læses her.

Begynd i ny institution

Når barnet skal starte i Platangården, sender vi et velkomstbrev, hvori vi inviterer til et besøg, hvor forældre og barn kan komme og se Institutionen og hilse på medarbejderne.