Tværfagligt samarbejde

Vi har Tværfagligt samarbejde med diverse øvrige instanser:

  • Børn og Familiecenteret Odinsgade og Kasernen
  • PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
  • Fremskudt socialrådgiver
  • Tosprogspædagog
  • Sundhedsplejerske
  • Laksetorvet (Randers Kommune): Pladsanvisning, administration osv.
  • Øvrige Dagtilbud og skoler f.eks. i forbindelse overlevering af børn.
  • Netværket af Selvejende Institutioner.

Der kan være mange samarbejdspartnere ifm vores børn og familier.