Værdier og mål

Virksomhedsplan

Platangården har en Institutionsplan liggende, som altid kan lånes.

Børn med særlige behov

I vores institution arbejder vi hver dag i små grupper. I grupperne opfanger vi, hvis børnene har særlige behov. F. eks. børn med sproglige, motoriske, sociale vanskeligheder og børn som har svært ved at fungere i samvær med andre børn.

Børnemiljø

Resultaterne af Platangårdens arbejde med børnemiljøet kan læses herunder.

Pædagogik

Pædagogik i institutionen: Respekt - Venskaber - Medbestemmelse