Børn med særlige behov

I vores institution arbejder vi hver dag i små grupper. I grupperne opfanger vi, hvis børnene har særlige behov. F. eks. børn med sproglige, motoriske, sociale vanskeligheder og børn som har svært ved at fungere i samvær med andre børn.

Vi tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter og forløb med hensynstagen til børn med særlige behov. Derudover trækker vi på relevante personer, som kan give den rette supervision og vejledning.

Sprogpakken: Hjælp til børns sproglige udvikling

Projektet har som hovedformål at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog.