Børnemiljø

Resultaterne af Platangårdens arbejde med børnemiljøet kan læses herunder.

Fysisk inde

 • billedrammer til billeder og kreative arbejder
 • justerbare pusleborde med stiger
 • ergonomiske krybber med stiger
 • høje stole og borde
 • høje hylder til materialer
 • spejle i børnehøjde
 • madrasser på stuerne til hygge og leg
 • opmærksom på at mindske støjen med lyd absorberende lofter, have underlag under leg samt opbevare legetøj m.m. i kurve
 • kasser i børnehøjde til tøj med børnenes billede og navn
 • sundt indeklima 
 • høj hygiejnestandard
 • kostpolitik herunder økologisk kost 65%
 • høj grad af sikkerhed

Fysisk ude

 • naturlige materialer som græshøj, labyrint af bøg, stenfigurer, piletunnel
 • balancebom
 • gynger
 • sandkasse
 • fuglerede
 • færre konflikter

Psykisk

 • god og tryg start i Platangården
 • hilser på alle børn personligt hver morgen
 • vi arbejder med selvværd og selvtillid
 • god modtagelse og afsked hver dag
 • Sammenhænge ml. Hjem, vuggestue, børnehave og skole
 • god og åben dialog med forældrene
 • deler os i grupper hver formiddag af hensyn til nærvær og fordybelse
 • arbejder med relationer i hverdagen
 • hensyn til venskaber
 • Præsenterer børnene for alsidigt musik udbud
 • vi udfordrer børnene kreativt
 • Fastholder årlige traditioner
 • dokumentation af børnenes dagligdag
 • bøger på stuerne og biblioteks tilbud
 • Børnesamtaler ifm. skolestart

Æstetisk

 • orden og oprydning
 • grupperummene er personligt indrettet alt efter børn og medarbejdere
 • billeder af børnene
 • kreative ophæng og pynt efter årstid og traditioner
 • stuerne er malet i lyse venlige farver
 • cafe, rytmikrum, gymnastiksal, sprogrum og værksted er indrettet efter rummenes anvendelse