Værdigrundlag

I Institutionen vil vi være kendt for:

  • At se barnet som et tænkende, følende og handlende menneske med egne rettigheder og værdier.
  • At det enkelte barn er i centrum og altid føler sig velkommen i Platangården.
  • At det enkelte barn får plads og mulighed for at lege.
  • At den enkelte aldersgruppe tilgodeses på bedst mulige måde, bl.a. ved at opdele børnene i mindre grupper og derved give dem mulighed for forskellige oplevelser.
  • At det enkelte barn får kendskab til naturen og mulighed for at udforske den.
  • At vi har et åbent og loyalt forældresamarbejde, hvor tillid og respekt er nøgleord.
  • At vi er et åbent personale, der altid er opmærksomme på hvilke signaler, der kommer fra omgivelserne og forældrene. Samt at personalet udvikler deres faglighed.
  • At Platangården altid er i udvikling, hvor nytænkning prioriteres højt.
  • At vi støtter barnets sociale udvikling.
  • At vi arbejder med en glidende overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.